Akademik Ortaokulu

Akademik Ortaokulu

Akademik Ortaokulu

Edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten gençler yetiştirmek geleceğimizin anahtarıdır.

Öğrencilerimizin potansiyellerinin en üst düzeye taşıdığı ve yetkinliklerinin geliştirildiği, öğrenme isteğinin yaşam boyu öğrenme bilinci ile pekiştirildiği; çocukluktan ergenliğe uzanan zaman aralığında kişiliklerinin gelişiminin desteklendiği, ana dilini ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanarak bir üst eğitim düzeyine hazır ve birikimli olarak mezun edildiği; gelecekteki sorun ve sorumluluklara hazırlıklı olmayı sağlayan, insana, doğaya ve tüm kültürlere anlayışlı, saygılı olmayı öğreteni düşünce ve ifade özgürlüğünü özümseten, uluslararası kalite normlarında eğitim sağlama temel varlık sebebimizdir. Aktif eğitim anlayışı  ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan Alanya Amerikan Kültür Koleji Ortaokulu’nda, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz, ortaokulun ilk yıllarından itibaren kendilerini rahat bir şekilde İngilizce kullanarak ifade edebilir hale gelmektedir.

Ortaokulun sonunda ise sadece kendini ifade etme yetisiyle kalmayıp, İngilizce dilini kullanarak araştırmalar yapabilen, tüm dünya ile farklı medya araçlarını kullanarak araştırmalar yapabilen, tüm dünya ile farklı medya araçlarını kullanarak iletişim kurabilen, birçok yurt dışındaki organizasyon veya yaz okullarına iştirak edip orada dünya görüşünü  geliştirebilen bireyler olacaklardır. Öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemenin esas alındığı LGS Sistemine,  Alanya Amerikan Kültür Koleji Ortaokulu’nda ayrı önem verilmektedir. Bu nedenle LGS çalışmaları 7. Sınıftan itibaren başlamakta, 7. ve 8. Sınıfta LGS ağırlıklı eğitim uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz her açıdan tam donanımlı olarak LGS ‘ye hazırlanmaktadırlar.

LGS Sistemini tanıtan seminerler

  • LGS deneme sınavları
  • Danışmanlık Çalışmaları
  • Heyecan, motivasyon seminerleri
  • Sınav kaygısı semineri
  • Başarı semineri

Sınav sürecinde ve sınava yaklaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar konulu seminerler düzenlenerek, sınavlarda maksimum başarı hedeflenmektedir. Okulumuzda Okul Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, Öğrenci Koçu, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi  ve alanında uzman öğretmen kadrosu aralarında iş birliği yaparak titiz, planlı ve özverili bir şekilde LGS kapsamında çalışmalarını yürütmektedirler 

 

LGS SİSTEMİMİZ

Eğitim Sistemi - Bilingual Eğitim

Bilingual Eğitim kısaca iki dilli eğitim olarak ifade edilebilir.Günümüzde dünyanın bir çok yerinde çok sayıda çocuk iki dili birden kullanarak büyüyor. Günlük hayatlarında iki dili birden kullanan kişilere “iki dilli” bilingual adını veriyoruz. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çocuklarımıza “Şimdi size İngilizce öğreteceğiz.” diyerek ders vermek yerine İngilizce doğal yaşam akışında bir paylaşma süreci olarak sunulur. 

Amerikan Kültür Kolejlerinde anaokulda ve ilkokulda her sınıfta biri İngilizce diğeri sınıf öğretmeni olan 2 öğretmen bulunur. Bilingual eğitim uygulayan okullarımızda ilkokulun sonuna kadar öğrencilerimiz İngilizceyi anadilleri gibi konuşurlar.

 

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu ve Amerikan Kültür Kolejleri;

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaştırılmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarta ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı´na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

Avrupa Dil Pasaportu Bölümleri

Dil Pasaportu : Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi : Kendini fark etme ( öğrenmeyi öğrenme ), kültürler arası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Dosya : Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

Amerikan Kültür Kolejleri Türkiye´de Avrupa Dil Pasaportu vermeye yetkili az sayıda kolejlerden biridir.