İngilizce Anaokulu

İngilizce Anaokulu

İngilizce Anaokulu

İngilizce’yi Anadil Düzeyinde Öğretiyoruz

Kolejimizde 3 anasınıfı dersliği bulunur ve her sınıfta birisi okul öncesi diğeri İngilizce olmak üzere iki dilli eğitim verilir.

Alanya Amerikan Kültür Koleji’nde İngilizce ders olarak değil, hayatın doğal akışı içinde öğretilir. Bu şekilde öğrencilerimiz İngilizce’yi anadilleri gibi konuşmaktadır.

Montessori araçları ile donatılmış sınıflarda, en fazla 15 öğrenci ile eğitim verilir. Okulumuzda; akıl oyunları, bireysel müzik odaları, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri fen atölyeleri ile öğrenme stillerine uygun oluşturulmuş oyun ve çok sayıda etkinlik odası bulunmaktadır.

Anaokulumuzda kapalı spor salonu, bilim sınıfı, oyun bahçesi, bale ve modern danslar salonu ve oyun bahçesi bulunmaktadır.

Anaokul programında yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir.

Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgili duyacakları, neden sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır.

Ana programda Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Dramalar, Fen ve Doğa Çalışmaları, Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır.

Öğrenciler için yüksen standartlar oluşturan GEMS ve Montessori programlarımız onları ezberci eğitimden uzak sorgulamaya dayalı, kendini keşfetmeye yönelik bir öğrenime yöneltmektedir.

Programda; öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme oyun ortamı sağlanarak ilgi ve becerileri doğrultusunda estetik zevkleri, çevre duyarlılığı edinmeleri ve insan ilişkilerinde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Eğitim Sistemi - Bilingual Eğitim

Bilingual Eğitim kısaca iki dilli eğitim olarak ifade edilebilir.Günümüzde dünyanın bir çok yerinde çok sayıda çocuk iki dili birden kullanarak büyüyor. Günlük hayatlarında iki dili birden kullanan kişilere “iki dilli” bilingual adını veriyoruz. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çocuklarımıza “Şimdi size İngilizce öğreteceğiz.” diyerek ders vermek yerine İngilizce doğal yaşam akışında bir paylaşma süreci olarak sunulur. 

Amerikan Kültür Kolejlerinde anaokulda ve ilkokulda her sınıfta biri İngilizce diğeri sınıf öğretmeni olan 2 öğretmen bulunur. Bilingual eğitim uygulayan okullarımızda ilkokulun sonuna kadar öğrencilerimiz İngilizceyi anadilleri gibi konuşurlar.

 

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu ve Amerikan Kültür Kolejleri;

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaştırılmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarta ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı´na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

Avrupa Dil Pasaportu Bölümleri


Dil Pasaportu : Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi : Kendini fark etme ( öğrenmeyi öğrenme ), kültürler arası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Dosya : Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

Amerikan Kültür Kolejleri Türkiye´de Avrupa Dil Pasaportu vermeye yetkili az sayıda kolejlerden biridir.