İngilizce İlkokulu

İngilizce İlkokulu

İngilizce İlkokulu

Çocuklarımıza “Şimdi size İngilizce öğreteceğiz.” Diyerek ders vermek yerine İngilizce doğal yaşam akışında bir paylaşma süreci olarak sunulur

İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak geliştirmektedir.

Alanya Amerikan Kültür Koleji’nde hedefimiz merak eden, araştıran, “neden” diye sorabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz ile sınıf ve branş derslerinde keşfe çıkarak merak ettiği her şeyi araştırıyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrenirken eğleniyor, deniyor, keşfediyor, dinliyor ve düşünüyoruz.

Her öğrencinin farklı öğrenme durumu olduğunu biliyor, öğrenmenin parmak izi kadar, kişiye özgü olduğu gerçeğinden yola çıkarak farklı öğretim teknikleri kullanıyoruz.

Düşünme becerileri gelişen öğrenciler akıl oyunları ve GEMS çalışmaları ile fen ve matematiği eğlenerek öğreniyorlar. Alanya Amerikan Kültür Koleji’nde öğrencilerin, ilkokuldan başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar, “Neden-Sonuç” ilişkisine göre düşünüp davranmalarını sağlayacak “Fen Eğitimi” ‘ne ve proje çalışmalarına özel bir önem verilmektedir. Fen eğitimi programlarının, birden çok duyuya hitap edecek biçimde hazırlanmış laboratuvarlarda, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütülmesi temel alınmıştır.

ALANYA Amerikan Kültür Koleji olarak öğrenmeyi öğrenme ve tam öğrenme modelimizle öğrencilerimizi yetenek ve eğilimleri doğrultusunda hayata hazırlıyoruz.

Öğrencilerimiz okulumuz da öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, ihtiyaçlarına yönelik belirlenen müfredat ve içerikler sayesinde, problem çözme, deney, tartışma ve sorgulamaya dayalı öğrenim görürler. Bunun yanında sosyal ve bireysel becerilerini ortaya çıkaracak etkinlik ve aktiviteler okulumuzun olmazsa olmazlarıdır. İki dilli ortamda bilgi ile donanmış, özgüveni yüksek, üretken, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler.

Kısacası;

Eğitim ve öğretimde modern teknolojinin kullanılması,
Rehberlik destekli, öğrencilere kişisel çalışma programlarının hazırlanması,
Ölçme değerlendirme biriminin sınav sonuçlarını takip ederek geri dönüt vermeleri,
Öğrenmeyi öğrenme ve tam öğrenme hedefleri,
Sosyal ve duygusal beceriler,
Kültürel farkındalık yaratma,
Yabancı dilde iletişim ve kendini ifade etme,
Matematiksel, bilimsel ve teknolojik yeterlilik,
Dijital yeterlilik,
En fazla 15 kişilik sınıflar,
Yaşam disiplininin kazanılması ve daha birçok farklılık elde etmek gibi hedeflerimizi gerçekleştirmek için Alanya Amerikan Kültür Kolejinde buluşalım.
Eğitim Sistemi - Bilingual Eğitim
Bilingual Eğitim kısaca iki dilli eğitim olarak ifade edilebilir.Günümüzde dünyanın bir çok yerinde çok sayıda çocuk iki dili birden kullanarak büyüyor. Günlük hayatlarında iki dili birden kullanan kişilere “iki dilli” bilingual adını veriyoruz. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çocuklarımıza “Şimdi size İngilizce öğreteceğiz.” diyerek ders vermek yerine İngilizce doğal yaşam akışında bir paylaşma süreci olarak sunulur.

Amerikan Kültür Kolejlerinde anaokulda ve ilkokulda her sınıfta biri İngilizce diğeri sınıf öğretmeni olan 2 öğretmen bulunur. Bilingual eğitim uygulayan okullarımızda ilkokulun sonuna kadar öğrencilerimiz İngilizceyi anadilleri gibi konuşurlar.

 

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu ve Amerikan Kültür Kolejleri;

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaştırılmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarta ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı´na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

Avrupa Dil Pasaportu Bölümleri
Dil Pasaportu : Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi : Kendini fark etme ( öğrenmeyi öğrenme ), kültürler arası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Dosya : Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

Amerikan Kültür Kolejleri Türkiye´de Avrupa Dil Pasaportu vermeye yetkili az sayıda kolejlerden biridir.