Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Amerikan Kültür Kolejleri öğrencilerine;

 • Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokratik bireyler olarak yetişmelerine ortam hazırlamayı,
 • Türk ve İngiliz eğitim sistemiyle uyumlu olan, 1. kalitede çift dilli eğitim vermeyi,
 • Hayat ve öğrenme konusunda istekli, bağımsız ve diğer kişilere hizmet etme duygusu aşılanmış öğrenciler yetiştirmeyi,
 • Küreselleşen dünyamıza çocuklarımızı hazırlayan müfredat dışı farklı pek çok konu ve akademik konuların çeşitliliğinden yararlanmayı,
 • Yüksek standartlar oluşturarak ve akademik potansiyellerine ulaşmaları için ihtiyaçları olan bireysel ilgiyi sunmayı AMAÇLAR.

 

 

Amerikan Kültür Kolejli OLMAK,

 

 • Özgüveni yüksek, başarılı ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almış,
 • Eleştirel düşünebilen, sorgulayan, doğaya ve çevreye duyarlı,
 • Etkin iletişim kurabilen,
 • Kendilerine uygun ve severek yapabilecekleri şeyleri fark edebilen ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirebilen
 • Sevgi, şefkat, vicdan, saygı gibi manevi değerlere sahip,
 • Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ulusal değerleri önemsediği kadar evrensel değerleri de önemseyen,

                                                   

 ÖRNEK DÜNYA BİREYLERİ OLMAKTIR.