Drama

Drama

Drama

Drama derslerinde, öğrencilerimizin yaratıcılığını, iletişim becerilerini, olumlu benlik algısını, kendisini farklı şekillerde ifade edebilmesini, estetik duyarlılığının oluşmasını sağlamak hedeflenmektedir. Okulumuzun kendine özgü müfredatı uygulanmaktadır.

Yaratıcı Drama dersleri öğrencilerimizde var olan yetilerin açığa çıkmasını, kendine güvenen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi, özgür – özgün düşünen, katılımcı, hoşgörülü bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. Yaratıcı bir deneyimde aktif rol alarak ortak hedef doğrultusunda iş birliği içinde çalışmayı kavratmak, problem çözme aracı olarak yaratıcı drama performanslarını kullanmayı öğretmek, yaratıcı dramanın farklı türleri ile kültürel bağlantıların nasıl yapılabileceğini öğretmek, kişisel ilgi ve becerileri belirleyip dramatik yöntemlerle bunları geliştirmek, öğrencilerin Dramatik fikirler sayesinde konuşarak, görsel, işitsel devinimlerle özgüvenlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Hareket, Pandomim, Taklit- oyun, Dramatizasyon, Rol Oynama, Doğaçlama, Müzik – devinim – ritim,  Öykü anlatma – kurma gibi teknikleri derslerimizde uygularken eş zamanlı olarak hayat hazırlık görevi de en üst seviyede verilmektedir.
Ana sınıfından Lise 11.sınıfa kadar süren zorunlu ders programı dışında,  yazılı metin çalışmaları, rol yaratma, var olan bir rolü canlandırma, sahne, tiyatro bilgisi, oyun yazma ve canlandırma, dramatizasyon ile öğrencilerimizin özgüvenlerini pekiştirerek sahne ve oyunculuk yetileri de geliştirilmektedir.