Müzik

Müzik

Müzik

Müzik bölümü,  melodileri enstrümanıyla hayata geçirebilen ve çevresiyle paylaşan, müzik portfolyosu zengin bireyler yetiştirmekteki misyonu yüklenmektedir.
Okulumuzda her öğrenci en az bir enstrüman çalarak mezun olmaktadır. Hareket, ritim ve müzik aracılığıyla öğrencilerin içinde var olan yaratıcılığı ortaya çıkartarak işitsel ve sözel becerileri gelişmiş, müzik yoluyla kendini ifade edebilen, öz güvenli, yaratıcı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz, ritim ve hareket dürtüsünü özgürce deneyimleyebilecekleri ortamlara sahiptir.

Müzik dersliklerimiz kendilerini rahat hissedebilecekleri, merak uyandıran materyallerden oluşmakta ve derslerimiz öğrencilerimizin aktif katılımıyla gerçekleşmektedir.Anaokulunda evrensel müzik anlayışını yansıtan Kindermusik, İlkokulda 1.2.Sınıfta solfej alt yapısı ve zorunlu ukelele dersleri, 3.sınıftan itibaren ise zorunlu enstrüman programı uygulanmaktadır.

Her öğrenci seçtiği enstrümanı liseden mezun olana kadar değiştirememekte ve o alanda uzmanlaşmaktadır. Yıl sonunda tüm enstrümanlar bir araya gelerek orkestra sunumları yapmaktadır. Okulumuzda her ay bir besteci tanıtılmakta ve teneffüs saatlerinde öğrencilere o bestecinin eserleri dinletilmektedir. Bando, koro, çok sesli müzik çalışmaları, yarışmalar ve gösterilerle program aktif olarak desteklenmektedir.