Robotik Kodlama

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama

Robotik ve kodlama derslerimizde, uluslararası eğitim teknolojileri standartları çerçevesinde öğrencilerimizin sahip olmasını hedeflediğimiz, bilişim teknolojileri bilgi ve becerileri,  ders müfredatımızda disiplinler arası çalışmaları destekleyecek şekilde şu temalar altında yapılandırılmaktadır:

 

  • Günlük Yaşam ve Teknoloji Tasarımı
  • Bilişimsel Düşünme ve Kodlama
  • Dijital Vatandaşlık
  • Üretkenlik
  • Yaratıcı Tasarım

 

Planlamamızda Teknolojiyi ve bilgi sistemlerini tam ve yetkin kullanan, doğru yerde doğru teknolojik çözümler getirebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Müfredatımız, yeni teknolojileri tanıtarak, yaratıcı ve stratejik düşünme becerilerini kullandırarak, gelecekte hayatımıza girecek yenilikçi teknolojik çözümleri araştıran, planlayan ve tasarlayan öğrenci modeli eğitimleri kapsamaktadır.
Öğrenciler uygun Bilişim Teknolojileri kaynak ve araçlarını seçerek ve/veya birlikte kullanarak gündelik yaşamda bir probleme çözüm getirecek yaratıcı  ürünler tasarlamakta, otomatik kontrol sistemler oluşturmak üzere farklı çözümleri anlayarak, algoritmik düşünerek model geliştirip ve programlamaktadır.