Sanat

Sanat

Sanat

Sanat bölümü, sadece sanatçı yetiştirmek değil, yetiştirdiğimiz her öğrencideki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya ve onların estetik, duygusal, görsel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta karşılaşacakları sorunları farklı çözümler üretmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Gelecekte kimin büyük bir sanatçı olacağını kimse bilemez. Her öğrenci yeni bir tarz deneyen ya da sanatta yeni akımlar yaratan bir sanatçı adayı olabilir. Bu ilkeler doğrultusunda okulumuz, farklılaştırılmış atölye ortamlarında öğrencilerimize çeşitli öğrenme seçenekleri sunarak onların öncelikli ilgi, istek ve sanat potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

3 boyutlu çalışmalar, Ebru, Cam vitray, Dekorasyon, Seramik, Ayın ressamı, sergiler, okul içi ve dışı yarışmalar ile zenginleşen ders ve ders dışı etkinliklerimiz öğrencileri dünya vatandaşı yapma yolundaki portfolyo birikimini desteklemektedir.